Erdem Şimşek, Ahmet Gökhan Coşkun ve Alper Kıraç’tan oluşan Lal Bağlama Üçlüsü, Anadolu müziğinin geleceğine açılan pencereyi bağlamalarıyla aralamaya çalışmakta, bunun için de bağlamada gizli kalmış seslerin peşinden koşmaktadır...

 

ÇARŞAMBA
19:30
 

 

Lal Bağlama Üçlüsü

 

Anadolu’nun kadim çalgısı bağlamanın genç kuşak temsilcilerinden olan Erdem Şimşek, Ahmet Gökhan Coşkun ve Alper Kıraç’tan oluşan Lal Bağlama Üçlüsü, 2000 yılında bir araya geldi. Kuruluşundan bu yana, özenli çalışmalarla Anadolu yerel müziklerinin derinliğini kavramaya çalışan üçlü, bu müzikleri kendisine özgü tını ve repertuar ile yorumlamaya çalışmaktadır. Repertuarlarında geleneksel ezgilere yaptıkları düzenlemelerin yanı sıra, çeşitli müziklerden yaptıkları uyarlamalar ve bağlama ailesi için yaptıkları beste denemeleri de bulunmaktadır. Üçlü, bağlama ailesi çalgıların tümünü kullanarak bir yandan farklı yöresel üslupları icra etmeye çalışmakta, diğer yandan da yeni teknik ve tını arayışlarını sürdürmektedir. Bu amaçla, bas bağlama, perdesiz bağlama, altı telli bağlama ve dört telli bağlama gibi yeni bağlama türleri üzerinde de denemeler yapmaktadır. Anadolu’da kültürel belleğin aktarılmasında önemli bir işleve sahip olan çalıp söyleme geleneğini de sürdürmeye çalışan üçlü, konserlerinde hem enstrümantal hem de sözlü eserlere yer vermektedir. Lal Bağlama Üçlüsü, Anadolu müziğinin geleceğine açılan pencereyi bağlamalarıyla aralamaya çalışmakta, bunun için de bağlamada gizli kalmış seslerin peşinden koşmaktadır...

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Erdem Şimşek, İTÜ Müzik İleri Araştırtmalar Merkezi’nde etnomüzikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programına devam etmekte ve İTÜ MİAM’da araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve İTÜ MİAM’da ses mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlayan Ahmet Gökhan Coşkun, aynı programda doktora çalışmasını sürdürmektedir.  Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Alper Kıraç, aynı zamanda Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nda görev yapmaktadır.