“Opus” Grubu Sanatçıları; Oğuz Haşlakoğlu, Pınar Genç, Utku Dervent, Şelçuk Fergökçe söyleşide biraraya geliyor. “Sanatsal Bir Diyalog Olarak Renk” başlığı altında gerçekleştirilecek söyleşi, Summart Sanat Merkezi’nde.
 
Summart Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “OPUS Chroma” sergisi, paralel etkinliklerle devam ediyor. 
CUMARTESİ
14:30
 

 

2.Söyleşi - Sanatsal Bir Diyalog Olarak Renk

Latince “yapıt, iş” anlamına gelen OPUS, akademiden aynı dönem mezunu Oğuz Haşlakoğlu, Pınar Genç, Utku Dervent ve Selçuk Fergökçe’nin sanatsal üretimlerinde birbirleriyle olan etkileşimlerini ifade ederken aynı zamanda isimlerinin ilk harflerinden oluşan bir sembole dönüşüyor. Dört sanatçı ortak üretimden öte sanatsal birlikteliklerini, çalışmalarının ortak unsuru “Chroma” yani renk değerleri zemininde ifade ediyor.


Aynı zamanda sanat eğitimcisi kimliğine sahip OPUS sanatçıları, rengi resmin yalnızca biçimsel bir unsuru olarak değil içeriği de belirleyen bir yaşam ilkesi olarak ele alıyor. OPUS Sanatçılarına göre: “Renk olmaksızın resim kendi resimsel mekânını sadece biçim üzerinden kurmaya kalkar, böylece resim ruhsal temelden yoksun fiziksel bir evrenden ibaret hale gelecektir. Renk resmin bu nedenle eki ya da eklentisi değil, resimsel mekânı bir yaşantı dünyasına kavuşturan temel yaşam ilkesidir. Bu nedenle renksiz resim yoktur; bu durumdan habersiz ressam vardır.”
OPUS Chroma’da her bir sanatçı renkle farklı bir ilişki kuruyor. Sergilenen çalışmalarda renk, kimi zaman kromatik titreşimlerin müzikalitesine yönelirken kimi zaman rengin atmosferik etkisini öne alan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Kimi çalışmada figüratif ifadeye duygu ve ruhsal çevre kazandıran renk, bir diğerinde biçimle bağımsız bir ilişkide psişik etkiler yaratarak kendini gösteriyor. Dört sanatçı renk meselesini sadece sergilenen eserlerle sınırlandırmadan tanıtıcı görsel unsurları da projeye “Chroma” bağlamında dahil ediyorlar. 


Proje kapsamında gerçekleştirilecek “Sanatsal Bir Diyalog Olarak Renk” başlıklı söyleşide renk, bir mesele olarak ele alınırken ‘sanatta rengin ne kadar farkındayız?’ sorusuna cevap aranacak. Ülkemizin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu söyleşide, rengin “Chroma” bağlamında müzikteki yerine performanslarıyla örnekler sunacak. “OPUS Chroma” projesinin tüm görsel tanıtıcılarını tasarlayan, Akademi mezunu sanatçı Cemil Cahit Yavuz da görüşleriyle söyleşiye katkıda bulunacak.


Serginin küratörlüğünü de üstlenen Dolunay May’ın moderatörlüğünü yapacağı “Sanatsal Bir Diyalog Olarak Renk” başlıklı söyleşi 4 Şubat 2017, Cumartesi günü saat 14:00’de Summart Sanat Merkezi’nde.