UĞUR GÜLER "Hiçlik Üzerine" 6 Mayıs - 30 Mayıs 2015
SEÇİL EREL "Bazı Şeyler" 18 Şubat - 10 Mart 2015
EVREN SUNGUR "Kişisel Resim Sergisi" 14 Ocak 2015
HÜLYA KÜPÇÜOĞLU "Yüzyıllık Hikaye-Yeşilçam" 16 Ekim - 6 Kasım 2014
SANATÇI BULUŞMALARI-1 27 Haziran 2014