Bora Koleksiyonu’na ait her biri farklı sanatçının eserlerinden oluşan “Modern Zamanlar” sergisi 28 Temmuz- 19 Eylül 2015 tarihleri arasında SUMMART’ta görülebilir.

Altan Çelem, Aslı Özok, Evren Sungur, Gülveli Kaya,

Seçil Erel, Seydi Murat Koç, Şahin Demir

“Zaman hızla akıp geçiyor ve yetişemiyoruz. Her şey hareket halinde,her şey çok çabuk tüketiliyor. Hızla seviyor, hızla vazgeçiyoruz. Makineleri, kalabalıkları, binaları seviyoruz. Ve hızla silikleşiyor, benliklerimizi yitiriyoruz.”

“Modern Zamanlar” Bora Koleksiyonu’na ait her biri farklı sanatçıların eserlerinden oluşan bir karma koleksiyon sergisi. Sergide yedi ayrı sanatçının büyük boyutlu eseri bir konsept üzerinde buluştu. Serginin ana fikri, zamanın hızı, çevremizdeki her şeyin sürekli hareket ve değişkenlik halinde oluşu, metaya olan tutku, arzuların geçiciliği, mekanlar, binalar, kalabalıklar, aidiyet ve kimlik arayışları gibi kavramlardan oluşuyor.

Görsel ve fikirsel bir bütünlük düşünülerek kurgulanan “Modern Zamanlar”   19 Eylül 2015’e kadar Summart Sanat Merkezi’nde görülebilir.