Bora Koleksiyonu'ndan özel bir seçkiyle oluşturulmuş "İmge Beden" sergisi 25 Şubat-30 Nisan 2016 tarihlerinde Summart Sanat Merkezi'nde!

Hayri Ağan, Zeliha Akçaoğlu, Nurhan Altay, Aslı Altınışık, Hayriye Koç Başara, Guido Casaretto, Barış Cihanoğlu, Marco Grassi, Nurettin Erkan, Anderi Gamart, Huri Kiriş, Azamat Kuliev, Nihal Martlı, İrfan Önürmen, Murat Pulat, Gülin Hayat Topdemir, Dimitris Tzamouranis, Adnan Yalım, Özgür Yalım, Mehmet Yılmaz.

Nesnel dünyamızda sınırları olan beden/ten, düş ve algı dünyamızda imge-bedene, esnek ve plastik bir yapıya dönüşür. Sanatta beden kendisinden çıkarak ve aşarak, kendi temsil sisteminden, bizim nesnel dünyamızdan farklı olan bir boşlukta "tekrar" oluşur ve bu oluşanın "imge-beden" olduğunu söyleyebiliriz. Beden, sanat tarihi boyunca kendine özel bir yer bulmuştur. Dışarıdan bakışla beden, algı dünyasından bakışla, hisseden beden ve hatta sanatçının kendi bedeni sanatın içinde var olmuştur. Bu sebeple sanat deyince bedeni de akla getirmek gerekiyor. Çünkü beden ve sanat birbirinin içine geçmiş, birbirlerini yaratan-üreten ayrılmaz bir ikilidir. 

"İmge Beden" sergisi Bora Koleksiyonu'ndan özel bir seçkiyle hazırlanmış, resimde beden konusunu işleyen bir sergi. Bora Koleksiyonu'nun ağırlıklı çağdaş ve figüratif özelliği, bedene dair bir sergi için önemli bir kaynak olmuştur.

Görsel ve fikirsel bir bütünlük düşünülerek kurgulanan "İmge Beden" sergisi 30 Mart 2016 tarihine kadar Summart Sanat Merkezi'nde seyredilebilir.