Bora Koleksiyonu’na ait her biri farklı sanatçıların eserlerinden oluşan “Suretler” sergisi  25 Temmuz- 3 Eylül 2016 tarihleri arasında SUMMART’ta görülebilir.

Kadir Akyol, Serkan Aydoğdu (Muninn), Hakan Esmer, İlke Kutlay, Nurdan Likos, Bogdan Mateias, Ahmet Sarı

“Suretler” Bora Koleksiyonu’na ait her biri farklı sanatçıların eserlerinden oluşan bir karma koleksiyon sergisi. Sergide yedi ayrı sanatçının büyük boyutlu eseri bir konsept üzerinde buluştu. Yüz, çehre anlamına gelen "suret" aynı zamanda biçim, görünüş, imge anlamlarına da gelmektedir. Sanat'ta böyle birşeydir. Bize bir gerçeklik sunar ama bu gerçeklik, gerçeğin bir çeşit görüntüsü yani suretidir. Bu sergi izleyiciye, resimde görüntüyü, çehreler üzerinden inceleme olanağı sunuyor.

Görsel ve fikirsel bir bütünlük düşünülerek kurgulanan “Suretler” 3 Eylül 2016 tarihine kadar Summart Sanat Merkezi’nde görülebilir.