Summart Sanat Merkezi, yılın ilk sergisinde Opus Chroma projesine ev sahipliği yapıyor. Oğuz Haşlakoğlu, Pınar Genç, Utku Dervent, Selçuk Fergökçe’nin çalışmalarından oluşan serginin küratörlüğünü Dolunay May üstleniyor. Opus Chroma, 17 Ocak - 11 Şubat 2017 tarihleri arasında Summart’ta izlenebilir.

Bağımsız ve kar amacı gütmeyen sanat platformu Summart, 2017 yılının ilk sergisinde dört sanatçının ortak projesi, OPUS Chroma’ya yer veriyor. Latince  “yapıt, iş” anlamına gelen OPUS, akademiden aynı dönem mezunu Oğuz Haşlakoğlu, Pınar Genç, Utku Dervent ve Selçuk Fergökçe’nin sanatsal üretimlerinde birbirleriyle olan etkileşimlerini ifade ederken aynı zamanda isimlerinin ilk harflerinden oluşan bir sembole dönüşüyor. Dört sanatçı ortak üretimden öte sanatsal birlikteliklerini, çalışmalarının ortak unsuru “Chroma” yani renk değerleri zemininde ifade ediyor.

Aynı zamanda sanat eğitimcisi kimliğine sahip OPUS sanatçıları, rengi resmin yalnızca biçimsel bir unsuru olarak değil içeriği de belirleyen bir yaşam ilkesi olarak ele alıyor. OPUS Sanatçılarına göre:

“Renk olmaksızın resim kendi resimsel mekânını sadece biçim üzerinden kurmaya kalkar, böylece resim ruhsal temelden yoksun fiziksel bir evrenden ibaret hale gelecektir. Renk resmin bu nedenle eki ya da eklentisi değil, resimsel mekânı bir yaşantı dünyasına kavuşturan temel yaşam ilkesidir. Bu nedenle renksiz resim yoktur; bu durumdan habersiz resim vardır.”

OPUS Chroma’da her bir sanatçı renkle farklı bir ilişki kuruyor. Sergilenen çalışmalarda renk, kimi zaman kromatik titreşimlerin müzikalitesine yönelirken kimi zaman rengin atmosferik etkisini öne alan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Kimi çalışmada figüratif ifadeye duygu ve ruhsal çevre kazandıran renk,  bir diğerinde biçimle bağımsız bir ilişkide psişik etkiler yaratarak kendini gösteriyor. Dört sanatçı renk meselesini sadece sergilenen eserlerle sınırlandırmadan tanıtıcı görsel unsurları da projeye “Chroma” bağlamında dâhil ediyorlar. Bu kapsamda projenin tüm görsel tanıtıcıları bir başka akademi mezunu sanatçı Cemil Cahit Yavuz tarafından tasarlanıyor.

‘Chroma’nın sadece renkle değil müzik gibi sanatın diğer alanlarını da kapsayan özellikleri projeye paralel olarak gerçekleştirilecek performans ve söyleşilerde tartışılacak. Küratörlüğünü Dolunay May’ın üstlendiği OPUS Chroma 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren Summart Sanat Merkezi’nde görülebilir.