SummartPainter's Campus, Summart Ressamlar Kampüsü, 2010

...

9. Summart Painter’s Campus’ten

Hayriye Koç

Artık gelenekselleşmiş olduğunu söyleyebileceğimiz, 9. Summart Painters Campus etkinliği 1 Ağustos-8 Ağustos 2010 tarihleri arasında Kişinev-Moldova’da yapıldı. Summa adına Sayın Mete Bora’nın düzenlediği ve desteklediği, Leo-Grand Hotel sponsorlunda yapılan etkinliğe Türkiye’den dokuz, Moldova’dan iki, Romanya’dan iki sanatçı olmak üzere toplam 13 sanatçı davet edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı ülkelerden, kültürlerden ve farklı üsluplarla gelen sanatçıların, belli bir tema üzerinde çalıştığı etkinliğin bu yıl ki temasını (provokasyon/Kışkırtma) olarak belirledik. Günümüz değişen sanat tanımları ve problematikleri açısından değerlendirildiğinde, Provokasyon ( Fr. Provocation), tahrik, mevcut dengeyi oluşturan ve sisteme ilişkin olan sabitliklerin (sabitlenmiş ilişkerin) kırılmasına yol açması bağlamında öğretici sonuçlar çıkarması kaçınılmaz olan eylem tarzı olarak açıklanabilir. Bir sistemin (insan, insan topluluğu, eko sistem, semantik ve syntaktik  sistemler) sınırlarını zorlayarak kimi zaman sonucu önceden kestirilen, kimi zamansa sadece sistemin tanınması amacını güden dokunuşlar ya da mevcut dengeyi bozacak bir unsurun sisteme dahil edilmesi olarak ifade edildiği yanıyla, sanat ve üretimi açısından “Provokasyon”un bir kavram ve yöntem olarak önemi anlaşılabilir.

Workshop üretiminin sonucunda Türk, Romen ve Moldovalı sanatçıların aynı konsept üzerinden  yaptıkları resimlerin birbirlerinden çoğunlukla farklı bir algı ve üslupta olması, süreç sonunda yapılan serginin çok dilli olması gibi olumlu bir sonuç yaratmıştır kanımca. Davetli sanatçılardan Bahri Genç’in kendi tarzıyla sağ ve sol elini aynı anda kullanarak yaklaşık bir saat süren izleyiciye açık olarak yaptığı portre çalışmasının etkili bir performans olduğunu söylemek gerekir. 9. Summart Painters Campus etkinliği daha önceki workshoplardan ayıran bir diğer yan etkinlik ise, yine katılımcı sanatçılardan Ayfer Karabıyık’ın “bu bir pipo değildir” adlı stencil çalışması ve Duygu Sabancılar ile Serkan Çalışkan’ın “Bitch queen was here” isimli stencilleri Kişinev sokaklarına uygulamaları ve bunu kayıt altına almaları sayıabilir.

Summart Painters Campus, adından da anlaşılacağı üzere, başından  bu yana resim etkinliği olarak planlanmıştır. Pentürün günümüz sanat ortamı içindeki ihmali, çok sponsorlu, medya destekli (projelendirilmiş) sanat etkinlikleri içerisinde kendine çoğunlukla yer bulamaması gibi malum nedenler, Summart gibi pentür temelli etkinliklerin önemini ve değerini arttırmaktadır kuşkusuz.