Moldova Buluşması

Denizhan Özer

Sanat binlerce yıllık insanlık tarihinin her dönem en vazgeçilmez olgularından biri olmayı başarmış yaratı durumudur.İnsan yaşantısı sanatla gelişmiş, uygarlığa giden yol sanat ve bilimle açılmıştır. Yaratıcı yıkıcılığın ve yaratıcı yapıcılığın ikilemi üzerinde hareket eden günümüz insanının, her geçen gün artan yalıtılmış halinin, hayatla olan eklektik ilişkisinin yarattığı durum ortadadır. Hayatın deriniğine inemeyen ve yüzeyel çırpınışlarla hayatta kalmaya çalışan insanın kısa ömürlü düşünce yapısına ve toplumsal durumuna baktığımızda içinde bulunduğumuz insanlık hallerini sorgulama ihtiyacı duyarız. Teknoloji ile birlikte hızlanan hayatın içindeki derin bilgisizlik ve buna bağlı gelişen yüzeysel var olma biçiminde sanata verilen desteğin ne kadar önemli olduğu ortadadır ve Summart dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı projelerle bunu ispat etmiştir.

2011 yılında Moldova’nın başkenti Kişinev’de 16 sanatçının katılımıyla gerçekleşen Summart projesi genç sanatçıların içsel gerçeklerini ortak bir çalışma platformu içinde ortaya çıkaran önemli bir yapı oluşturmakla kalmayıp, onlara yeni diyalog ve gelişim kapılarını da açmıştır. Sağlanan fiziki çalışma koşulları, sosyal ortam, konaklama ve benzerlerinin yanı sıra yaratılan güzel atmosfer sanatçıların yıllar boyu aklından çıkmayacak niteliktedir. Yaşadığımız zaman dilimi içinde bin bir zorlukla yapıt üretmeye çalışan sanatçıların son derece son derece medeni bir ortam içinde  kendilerini anlatmalarına olanak sağlayan Summart projesi örnek alınması gereken bir organizasyondur  ve gelişmiş ülkelerde yapılan  benzer projelerden de hiç eksik kalır yanı yoktur, tam tersine örnek alınması gereken daha pozitif yanları olan bir projedir.

Geçmişten geleceğe doğru giden bu sanatsal yapının ileriki yıllarda daha da gelişerek yol katedeceği bilinciyle bu projeye katılan tüm sanatçı arkadaşlarımı ve emeği geçenleri en içten dileklerimle tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.