"Mehmet Kemiksiz ve Üsküdar Enderun Hafızlar Topluluğu ile Mevlid Kandili" programı 

SALI
20:00
 

 

Mehmet Kemiksiz ve Üsküdar Enderun Hafızlar Topluluğu

 

Sâzendeler: Kudüm - Turgut Yiğit Dalar, Kanun- Mustafa Tabak, Ney- Muhammed Ceylan, Tanbur- Gökhan Filizman Hânende ve Mevlidhanlar: Mehmet Kemiksiz, İdris Erdem, Hamza Üner, Ramazan Kutlu

Bu programda sâzendeler eşliğinde Süleyman Çelebi'nin "Vesîletü'n Necât" isimli mevlidinden dört bölümden beyitler ve her fasıl arasında ise o bölümün makamına uygun bir, bazen birkaç tevşih icra edilecek. Summart Sanat Merkezi'nde siz özel davetlilerimizle bir Mevlid Kandili'ni birlikte idrak ve ihya etmiş olacağız.