Arka planda kalan, göremediğimiz ya da hayatın içine dahil olan hikayeleri kendine ait bir dille anlatan Can Özsobay, ortaya çıkardığı eserleriyle hayatın anlamını sorgulamamıza yardım ediyor. Soyut bir dünyada, soyut değerler sistemi içinde yaşayan insanın öz'e ulaşma çabasını görmek ve göstermekten daha çok düşünme mantığı ile katkıda bulunmayı amaçlayan sanatçı, bilinçli bir kurgu ile yaşama dair izleri izleyicilere ulaştırmaktadır.


Sanatçı soyut anlatım içinde minimal bir dil oluşturmaktadır. Geçmişe ait zaman dilimini bugüne taşıyarak bir çeşit hesaplaşmaya giren sanatçı belleklerimizde kalmış, yaşanmışlıkların ve düşünceye bağlı kurguların izleriyle hayatı sorgular. İzleyiciyi bilinçli olarak içinde bulunduğu zaman ve mekandan koparıp resimlerin karşısında kendisi ile yalnız bırakan sanatçı, gerçekleştirdiği tılsımlı imgelerle yeni ifade biçimleri yaratmaktadır.


Özgür betimlemeler olarak ortaya çıkan çıkan resimlerde nesnel görüngülerden daha çok blok halindeki lekesel anlatımlar ağırlıktadır. Kompozisyonlarda ayrıntıdan uzak form ve renk ön plana çıkar. Resimler genel olarak nesnesiz soyut resimlerdir ve belli bir bilinçle yapıldığı ortadadır.


Hayatın akışı içinde bazen anlayıp bazen anlayamadığımız, geçmişe ve bugüne ait hikayelere tanıklık eden sergi 24 Mart-21 Nisan 2021 tarihleri arasında, Summart’ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergiyi, hafta içi her gün 11.00-18.00 saatleri arasında randevu ile ziyaret edebilirsiniz.