PINARYILMAZ Hane

Hane

1987 İstanbul doğumlu Pınar Yılmaz, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat dalını bölüm birincisi, aynı üniversitenin yüksek lisans programını onur öğrencisi olarak tamamladı ve "1950 Sonrası Türk Heykel Sanatının Gelişimi" adlı tezini verdi. 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümünde özel öğrenci statüsünde doktora dersleri aldı. 2010 yılından bu yana İstanbul'daki atölyesinde sanat üretimlerine devam etmektedir.

 

 

 

Pınar Yılmaz, born in Istanbul in 1987, graduated as the top student from the Department of Sculpture at Marmara University's Faculty of Fine Arts in 2010. She completed her master's degree with honors and submitted her thesis titled "The Development of Turkish Sculpture Art after 1950." In 2014, she took doctoral courses as a special student in the sculpture department at Mimar Sinan Fine Arts University. Since 2010, she has been continuing her artistic productions in her studio in Istanbul.